Stichting Hartslag voor Nederland neemt AED-alarmering over

Sinds 2007 wordt er door verschillende ambulancediensten gebruik gemaakt van alarmeringssystemen voor het waarschuwen van burgers bij reanimaties. Wat klein begon werd steeds groter: vandaag de dag is er bijna geen ambulancedienst meer die geen gebruik maakt van het inschakelen van burgers.

Axira, het samenwerkingsverband van 7 verschillende ambulancediensten, heeft het initiatief genomen om twee van de bestaande en goed werkende alarmeringssystemen over te nemen.
Voor dit doel is een stichting opgericht, genaamd Hartslag voor Nederland.

Axira heeft dit initiatief genomen vanuit de eigen visie: vernieuwing, kwaliteit, efficiency en continuiteit. Het initiatief is er op gericht om met elkaar (alle deelnemende ambulancediensten) en met volledige inbreng, via een model van gezamenlijke kostendeling zonder winstoogmerk en geheel leveranciersonafhankelijk het product verder door te ontwikkelen. Er is geen enkele verwevenheid met AED leveranciers, dus er is geen sprake van koppelverkoop. Ook is er geen verbondenheid met opleidingsinstituten.
Veel van de huidige gebruikers van alarmeringssystemen lopen er tegen aan dat de leveranciers van die systemen commerciele bedrijven zijn. Hierdoor is er soms de schijn van tegengestelde belangen: gaat het om verkoop van AED's en trainingen, of gaat het er om met een goed systeem de reanimatie zo snel mogelijk op te starten?
Nu worden genoemde systemen eigendom van de sector Ambulancezorg. Het motto daarbij is "Van elkaar, met elkaar en voor elkaar". Ambulancediensten die aansluiten bij de stichting dragen bij aan de kostendekking en praten volledig mee in de ontwikkelingen, zodat het gevoel zal ontstaan dat het alarmeringssysteem voor een deel van de deelnemende ambulancedienst zelf is. Dat is dan niet alleen een gevoel, maar ook werkelijk zo!

De stichting Hartslag voor Nederland heeft als doelstelling het exploiteren en doorontwikkelen van een alarmeringssysteem waarmee vanuit meldkamers Ambulancezorg burgers kunnen worden ingezet bij reanimaties. Hartslag voor Nederland streeft naar één platform voor heel Nederland waarbij in elke regio gelijk wordt gehandeld. Om dit doel te kunnen bereiken heeft de stichting Hartslag voor Nederland twee van de reeds bestaande alarmeringssystemen overgenomen: AED Locator, dat ontwikkeld is door AED Solutions en Doczero en AED- Alert, dat is ontwikkeld door Vivon Nederland.

De stichting zal beide systemen samenvoegen tot één systeem. Vervolgens zal dat systeem technisch worden doorontwikkeld. Het huidige AED Locator vormt de basis, Doczero blijft verbonden en zal de technische doorontwikkeling gestalte geven.
Voor deze doorontwikkeling zal gebruik worden gemaakt van de inbreng van een gebruikersgroep. De Regionale Ambulancediensten die aansluiten bij de stichting zullen worden gevraagd plaats te nemen in deze gebruikersgroep. Hier zullen de wensen van de gebruikers waar mogelijk worden vertaald in technische verbeteringen en aanpassingen.

Jaarlijks krijgt één op de 1000 Nederlanders te maken met een hartstilstand. Dat is in totaal een aantal van meer dan 15000 slachtoffers. De alarmering van burgers bij reanimaties is niet meer weg te denken uit de samenleving. Op zeer veel plaatsen in Nederland zijn burgers actief op dit gebied. Door inzet van dit soort alarmeringssystemen is de overlevingskans bij een hartstilstand sterk gestegen! Momenteel lopen er verschillende wetenschappelijke onderzoeken die de werkelijke effectiviteit moeten aantonen.
De stichting Hartslag voor Nederland streeft een landelijke dekking van het alarmeringssysteem na.

Terug naar het overzicht