Vrijwilligersavond Hart voor Nederweert

Woensdag 1 februari 2012 was het dan eindelijk zo ver. Na ruim 3 jaar "Hart voor Nederweert" was het tijd voor een vrijwilligersavond. Deze werd georganiseerd door de gemeente Nederweert en mede verzorgd door projectorganisatie van Burger Hulpverlening Limburg (BHL). Aanwezig waren wethouder H.M. van de Mortel, beleidsmedewerker Ger Odekerken (teamcoordinator Maatschappelijke ontwikkeling, afdeling Samenleving & Ruimte), Tjerk Hiddes (bestuurder van de Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord) en.... meer dan 75 vrijwilligers!

In een boeiende presentatie werd de zaal direct overtuigd van het nut en de noodzaak van het vrijwilligersnetwerk. Er zijn in de gemeente Nedeweert 132 actieve vrijwilligers en er is een volledige dekking van de dorpskernen met AED’s. In 3 jaar tijd zijn er 30 inzetten geweest waarbij vrijwilligers via een smsje opgeroepen werden om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Het jaar 2010 was tot nu toe het meest succesvol: van de 12 inzetten zijn er 12 slachtoffers met ritme naar het ziekenhuis vervoerd!

Na de presentatie werd ambulanceverpleegkundige (AVP) Jack Klompen geinterviewd. Er werd gevraagd hoe hij de afgelopen driejaar met betrekking tot BHL ervaren had als AVP van de post Weert. Jack schetste op een zeer gedegen, betrokken en vakkundige wijze hoe de ambulanceteams reageerden op de komst van de vrijwilliger en hoe dat nu ervaren wordt. Ze zijn niet meer weg te denken uit het hulpverleningsproces!

Vervolgens kwam een vrijwilliger aan het woord. In het dagelijks leven verpleegkundige in het St. Jans Gasthuis en in de vrije tijd ook vrijwilliger. Zij had maar liefst 12 oproepen ontvangen en was dus betrokken bij een groot aantal reanimaties.

Tenslotte kwam, geheel onvoorbereid de partner van een slachtoffer naar voren. Zij vertelde hoe haar man - die ook in de zaal zat - 4 maanden geleden 's nachts een circulatiestilstand kreeg en dankzij onze centralist op de meldkamer, de vrijwilligers en het ambulanceteam ter plaatse het er levend afgebracht had.

In de zaal waren 3 van de 4 vrijwilligers aanwezig die meneer hadden gereanimeerd. Tjerk Hiddes beschrijft de sfeer in de zaal op dat moment: "Het was hartverwarmend om te zien wat dit met iedereen in de zaal deed. Ja, daar doen wij het allemaal voor. Iedereen, van vrijwilliger tot gemeente, van slachtoffer tot ambulanceteam, allen waren diep onder de indruk van hun gezamenlijk bereikte resultaat."

Als afsluiter werden er zeven lootjes getrokken voor de uitgeloofde prijzen. Van de gelukkige winnaars gaan er twee een rondvlucht maken en de andere vijf gaan de meldkamer in Venlo bezoeken. Alle prijswinnaars waren zichtbaar verguld met de aandacht, maar ook met de hun toegevallen prijs.

Tjerk Hiddes vertelt na afloop van de bijeenkomst: "Ik heb in mijn lange loopbaan bij politie, arbodienst, ambulancedienst en in de gemeentelijke politiek zelden zo een prachtig project zien werken. Die betrokkenheid, die passie.
Maar ook duidelijk is dat er een keten nodig is om de schakels te activeren. Het een kan niet bestaan zonder het andere. Dat is ook de kracht van BHL. Als je ziet hoe alle betrokkenen hun beste beentje voorzetent! De reacties van de gemeente en de vrijwilligers! Helemaal top. Dat is waarom wij in de zorg werken."


De gemeente Nederweert mag terugkijken op 3 succesvolle jaren en voor de vrijwilligers na afloop nog een klein presentje.

Terug naar het overzicht