Vrijwilligersavond Hart voor Leudal

Op woensdag 29 juni heeft in Baexheimerhof te Baexem een vrijwilligersavond plaatsgevonden in het kader van het project Hart voor Leudal. De avond werd verzorgd door de RAV Limburg Noord in samenwerking met de gemeente Leudal.

Tijdens de bijeenkomst is samen met de vrijwilligers terug gekeken naar de afgelopen periode en aandacht besteed aan cijfers en overzichten. De gemeente Leudal mag zich gelukkig prijzen met een aantal geregistreerde vrijwilligers dat boven de 450 ligt. Dorpsraden, EHBO, verenigingen en vrijwilligers zetten zich, samen met de RAV Limburg Noord en de gemeente, actief in voor het werven van vrijwilligers die de bijbehorende cursussen en informatiebijeenkomsten willen volgen en zich als vrijwilliger willen laten registreren.

Er is ook gesproken over ervaringen van vrijwilligers rond een inzet. Want het is niet niks om acuut te moeten reageren op een sms-oproep, uit te komen bij een dorpsgenoot in een levensbedreigende toestand en onmiddellijk actie te ondernemen. Aandacht voor het uitwisselen van ervaringen is dan van groot belang.
Zowel de RAV Limburg Noord als de gemeente Leudal hebben deze gelegenheid aangegrepen om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en beschikbaarheid.

De vrijwilligersavond werd goed bezocht en voor herhaling vatbaar bevonden.
De aanwezige vrijwilligers hebben allemaal een presentje gekregen. Ook is er een rondleiding op de meldkamer en een rondvlucht verloot.

Terug naar het overzicht