- Hart voor Limburg - van start met vier deelprojecten

Hart voor Limburg van start met vier deelprojecten

In het kader van het initiatiefvoorstel 'Hart voor Limburg' van VVD, CDA, PvdA, SP en D66, heeft het College van Gedeputeerde Staten opdracht gegeven voor de uitvoering van vier deelprojecten.

1. Het opzetten van burgernoodhulpverlening binnen de gemeenten, uitgevoerd door de Projectgroep Burger          Hulpverlening Limburg, met als procesverantwoordelijke de Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord.

2. Het opzetten van reanimatieonderwijs op middelbare scholen, uitgevoerd door de Open Universiteit in samenwerking met de Universiteit Maastricht.

3. Reanimatie binnen de brandweerkorpsen, uitgevoerd door de Brandweer Limburg.

4. Het monitoren van de behaalde resultaten, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht

Hart voor Limburg

Gezondheidszorg, in het bijzonder het reanimeren van mensen met een hartstilstand, is niet alleen een taak van de provinciale overheid, de Limburgse gemeenten en professionele ketenpartners (RAV's, GGD's, brandweerkorpsen en politie), maar ook van burgers.

Het project ‘Hart voor Limburg' is bedoeld om burgers te motiveren om actief te participeren in netwerken die bereid zijn zorg te bieden aan burgers in acute situaties. Door een brede inzet en coördinatie van AED's in combinatie met burgernood hulpverlening en reanimatie onderwijs op middelbare scholen wordt getracht het aantal overledenen als gevolg van een circulatiestilstand substantieel terug te dringen.

Terug naar het overzicht