Woningvereniging Nederweert schenkt twee AED’s aan gemeente Nederweert

Half juni overhandigde de directeur van Woningvereniging Nederweert, mevrouw Corry Keulen, twee AED's aan wethouder Mart van de Mortel van de gemeente Nederweert. Omdat nog niet alle woonkernen helemaal ‘gedekt' zijn, besloot de Woningvereniging mede vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid voor de Nederweerter samenleving de AED's ter beschikking te stellen. Door deze gift is het aantal aangemelde AED's in het project Burger Hulpverlening Limburg in totaal dertien geworden. De twee AED's hangen inmiddels op hun aangewezen locaties. De vrijwilligers in Nederweert zijn al diverse keren ingezet bij een reanimatie. Door snel de reanimatie op te starten zijn hierdoor al enkele slachtoffers gered. Binnenkort wordt in Nederweert de honderdste inschrijving van een vrijwilliger verwacht.

Terug naar het overzicht