Links

 

http://twitter.com/BHLazln

Via dit account is Burger Hulpverlening Limburg te volgen via Twitter. Alle nieuwtjes en inzetten van Burger Hulpverlening Limburg ziet u hier als eerste.

http://ambulancezorgln.nl

De website van de AmbulanceZorg Limburg-Noord. Ons verzorgingsgebied is het gebied tussen Mook-Middelaar en Echt-Susteren.

www.reanimatieraad.nl

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland.

www.hartstichting.nl

De Nederlandse Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar hart- en vaatziekten in Nederland. Ze geeft hoogwaardige en efficiënte voorlichting over een gezonde leefstijl en initieert innovatieve verbeteringen in preventie en zorg.

www.erc.edu

Dit is de website van de European Resuscitation Council met daarop de laatste Europese reanimatierichtlijnen.