Over Burger Hulpverlening Limburg

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand. In een gebied als Limburg, met meer dan 1,1 miljoen inwoners, zijn dat er dus meer dan 1000 per jaar. Uit statistieken blijkt dat de meeste circulatiestilstanden thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hierbij om bijna 80% van alle gevallen.

BLS+AEDBij een acute circulatiestilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Dit heet reanimeren. Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het wenselijk dat veel mensen kunnen reanimeren en zich aanmelden als burgerhulpverlener.

De AmbulanceZorg Limburg-Noord is begin 2008 gestart met een project om de inwoners van Limburg Noord, en later Limburg Zuid te overtuigen van de meerwaarde van het kunnen reanimeren en een AED bedienen.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en met eigen middelen van de AmbulanceZorg Limburg-Noord. De AmbulanceZorg Limburg-Noord werkt samen met de gemeenten aan een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED's.
In september 2008 is gestart met het actief oproepen van burgerhulpverleners bij een mogelijke circulatiestilstand bij hun in de buurt.

Mede door inzet van deze burgerhulpverleners zijn er in Limburg al tientallen levens gered.burgerhulpverleninglimburg

De website burgerhulpverleninglimburg.nl is bedoeld voor inwoners van Limburg die geïnteresseerd zijn in deze vorm van burgerhulp of die zich al hebben aangemeld als hulpverlener. Deze site bestaat naast de website van het alarmeringssysteem.
De AmbulanceZorg Limburg-Noord heeft ervoor gekozen om een eigen identiteit rondom het project Burger Hulpverlening Limburg te bewaren en de mogelijkheid genomen om meer functionaliteiten aan te bieden aan de ingeschreven burgerhulpverleners.

De alarmering in vogelvlucht

BHL-mobielNa een telefonische melding, via 112, zal de meldkamercentralist in geval van een circulatiestilstand, direct na het sturen van een ambulance, het alarmeringssysteem activeren. Dit systeem bestaat uit een database met opgeleide vrijwilligers en aangemelde AED's. De vrijwilliger die binnen een straal van 1000 meter van het slachtoffer woont of werkt  (het systeem bekijkt dit automatisch) krijgt op dat moment een SMS-bericht op de mobiele telefoon met instructies. Deze instructies kunnen inhouden ‘start reanimatie' of ‘haal de AED' met daarbij genoemd de plaats van de AED en het adres van het slachtoffer.

De oproep die de vrijwilliger krijgt is vrijblijvend. De vrijwilliger verleent alléén hulp als deze daartoe in staat is. Mocht hij, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan wordt er niet op de oproep gereageerd. De vrijwilliger bepaalt steeds zelf of hij op dat moment in staat is om hulp te bieden. Per alarmering worden meerdere (indien ingeschreven) vrijwilligers gealarmeerd. Hoe meer vrijwilligers er ingeschreven staan, hoe groter de kans dat ook werkelijk een van hen hulp gaat verlenen. Eigenlijk wordt hiermee een beroep gedaan op het aloude burenhulp.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen, kunt u contact opnemen via